کاردرمانی جسمی کودکان

اختلالات حرکتی کودکان فلج مغزی cp- تاخیر حرکتی motor delay و…

کاردرمانی جسمی کودکان

کاردرمانگران مرکز توانبخشی بامداد در بخش کاردرمانی جسمی کودکان با تکیه بر سالها تجربه و با در نظر گرفتن سطح اختلال وعوامل مهم موثر بر آن مداخلات توانبخشی را با تکیه بر تکنیک های بروز و علمی درمانی برای رسیدن به بالاترین سطح رشدی و کسب حداکثر استقلال در تمامی مهارت های روزمره زندگی برای کودکان با اختلالات ذیل بکار می گیرند:

  • اختلالات حرکتی کودکان فلج مغزی cp
  • تاخیر حرکتی motor delay
  • اختلالات و بیماری های عصبی عضلانی(نوروپاتی- میوپاتی)
  • اختلالات اسکلتی عضلانی (صافی کف پا – هایپر لوردوزیس – اسکولیوزیس – کایفوزیس – کج گردنی مادر زادی تورتیکولی – زانو ضربدری – زانو پرانتزی و …)
  • آسیب های ستون فقرات (مننگوسل – اسپاینابیفیدا)
  • دررفتگی مادرزادی ران CDH
تمامی حقوق این سایت مربوط به کلینیک کاردرمانی وگفتاردرمانی بامداد می باشد طراحی وتوسعه توسط R-design.ir