کاردرمانی درکی-حرکتی

اختلالات نافذ رشدی -اختلالات یادگیری LD – مشکلات حافظه – مشکلات نوشتاری کودکان با تاخیر رشدی

کاردرمانی  درکی-حرکتی

تیم درمانی بامداد در این بخش با اختصاص بزرگترین فضای مرکز و استفاده از جدیدترین تجهیزات موجود در کنار تجربه و علم درمانگران مجرب سعی در کسب بهترین  نتیجه ممکن و رضایت حداکثری مراجعین محترم مرکز دارد

کودکان با اختلالات ذیل نیازمند استفاده از خدمات این بخش می باشند :

  • اختلالات نافذ رشدی (طیف اتیسم)
  • اختلالات یادگیری LD
  • مشکلات حافظه
  • مشکلات نوشتاری کودکان با تاخیر رشدی
  • کودکان عقب مانده ذهنی IR
  • کودکان کلامزی(دست و پا چلفتی)
  • بیش فعالی و نقص توجه ADHD
  • اختلالات یکپارچگی حسی SID

تمرینات مرحله ادراکی-حرکتی سبب پیشرفت کودک در مهارت های حرکتی درشت، تعادل، هماهنگی برنامه ریزی حرکتی و برقراری ارتباط هماهنگ دو نیمکره که در مهارت های درسی، یادگیری بسیار حائز اهمیت می باشد.

تمامی حقوق این سایت مربوط به کلینیک کاردرمانی وگفتاردرمانی بامداد می باشد طراحی وتوسعه توسط R-design.ir