نوشته‌ها

5/5 (2) ماساژ تخصصی کودکان

ماساژ درمانی با هدف بهبود،رشد و تکامل رشد فیزیکی در کودکانی که دارای نواقص خاص هستند صورت می گیرد .

امتیاز شما به این متن

5/5 (1) اختلال پردازش حسی

کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (ASD) دارای نقص در ارتباطات،نقص تعامل اجتماعی و تخیل، که سه مؤلفه اصلی از خودسازی می باشند هستند.

امتیاز شما به این متن

5/5 (1) ضربه مغزی ، بهبودی پس از ضربه مغزی

کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (ASD) دارای نقص در ارتباطات،نقص تعامل اجتماعی و تخیل، که سه مؤلفه اصلی از خودسازی می باشند هستند.

امتیاز شما به این متن

3.75/5 (4) گفتار درمانی برای کمک به اختلالات طیف اوتیسم با برنامه واقعیت افزوده AR

کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (ASD) دارای نقص در ارتباطات،نقص تعامل اجتماعی و تخیل، که سه مؤلفه اصلی از خودسازی می باشند هستند.

امتیاز شما به این متن

5/5 (4) بیش فعالی در بزرگسالان 

امتیاز شما به این متن امتیاز

امتیاز شما به این متن

5/5 (2) لکنت زبان

امتیاز شما به این متن امتیاز

امتیاز شما به این متن

5/5 (3) طبقه بندی فلج مغزی CP ریسک فاکتورها شیوع و درمان

امتیاز شما به این متن امتیاز

امتیاز شما به این متن

5/5 (9) اوتیسم

امتیاز شما به این متن امتیاز

امتیاز شما به این متن

5/5 (7) مشکلات همراه در کودکان سی پی CP

امتیاز شما به این متن امتیاز

امتیاز شما به این متن

5/5 (5) همه آنچه درباره سندرم داون باید بدانیم

امتیاز شما به این متن امتیاز

امتیاز شما به این متن