اختلالات یادگیری و نقش تمرینات درکی حرکتی در بهبود آن

معرفی نمونه هایی از این دست:

سینه خیز رفتن

اهداف

1) پرورش دقت -تمرکز

2 )پرورش تن آگاهی

3 )پرورش خود آگاهی

4 )پرورش درک پوستی

5 )پرورش اعصاب حسی

6 )پرورش درک فضا

7)پرورش هماهنگی حس ها وعضلات

8 )پرورش غلبه طرفی

قدم زدن به جلو – عقب – پهلوها و پریدن

اهداف:

1)جهت تقویت مهارتهای حرکت

2)درک فضا

3)جهت یابی

4 )درک مکان

5)تخمین مسافت

6 )تمرکز حواس

7 )سرعت پردازش ذهنی

8 )توانایی تصمیم گیری

9 )قدرت برنامه ریزی

راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس .

اهداف:

1 )تقویت دقت ، تمرکز

2 )تقویت گوش بزنگی

3 )تقویت حافظه فعال

4 )تقویت قدرت شنیداری

5 )تقویت نیمکره های مغزی

6 )جهت یابی فضایی

7 )هماهنگی چشم و دست

پرتاب توپ به طرف یکدیگر همواره با نام بردن

اهداف:

1 )پرورش دقت

2)تقویت مهارتهای حرکتی

3) تقویت عملکرد مغزی

4 )تقویت حافظه فعال

5 )تقویت گوش بزنگی

6 )تقویت انواع توجه

7)هماهنگی حس به حس

8 )تقویت یکپارچگی حسی

پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست

اهداف:

1)جهت تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست

2 )پرورش نیمکره های مغزی

3)تثبیت غلبه طرفی

4 )درک فضا

5 )پرورش تمرکز

6 )پرورش حافظه فعال

7 )ادراک پوستی

راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء

اهداف:

1 ) پرورش دقت

2) تقویت حافظه

3)تصحیح اشتباهات حسی

4 )تقویت تن آگاهی حسی

5 )تقویت تمرکز کانونی

6 )پرورش استحکام تعادلی

ضربه به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست

اهداف:

1)تقویت هر دو نیمکره مغزی

2)تقویت حافظه فعال

3 )پرورش قدرت پیش بینی ونقشه کشی

4 )پرورش دقت چند جانبه

5 )پرورش دامنه دید

6 )تقویت و توسعه دید ادراکی

حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان

اهداف:

1 )پرورش و تقویت دقت

2)تقویت تعادل

3 )پرورش عضلات ظریف

4 )تقویت مهارتهای نوشتاری

5 )تقویت ادراک فضایی

6 )پرورش تجسم دیداری فضایی

مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن

اهداف:

1)تقویت مهارت حرکتی

2)تقویت عضلات ظریف

3)پرورش هماهنگی دیداری حرکتی

4 )پرورش نیمکره های مغزی

5 )پرورش تند نویسی

تمرین چرخش مداد در دست چپ و راست

اهداف:

1)تقویت نیمکره های مغز

2)تقویت مهارتهای مربوط به حرکات ظریف

3 )هماهنگی چشم و دست

4 )پرورش ادراک فضایی

تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه

اهداف:

1)پرورش دقت بینایی

2 )تقویت تند خوانی و روان خوانی

3 )پرورش هماهنگی حس به حس

4 )اصلاح انحرافات چشمی وتنبلی چشم

تمرینات تعادلی

اهداف:

1 )پرورش تمرکزباایستادن روی یک پا

2)پرورش خود آگاهی  از طریق راه رفتن روی تخته تعادل

3)پرورش توازون از طریق لی لی کردن به جلو و عقب

4)افزایش هماهنگی حرکتی

پرتاب کردن و گرفتن توپ

اهداف:

1)پرورش دقت

2)پرورش هماهنگی چشم و دست

3)تقویت مهارتهای حرکتی

لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه

اهداف:

1)پرورش تعادل

2)تثبیت غلبه طرفی مغز

3)تقویت تن آگاهی

4 )پرورش توازون

اختلالات یادگیری و نقش تمرینات درکی حرکتی در بهبود آن

تهیه کننده: میلاد محمدی ترازک متخصص کاردرمانی

توانبخشی بامداد

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هوش

امتیاز شما به این متن