میلاد محمدی

مدیر کلینیک

فارغ التحصیل رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران سال ۱۳۸۹
بیش از ۱۴ سال سابقه کاری در حیطه های مختلف رشدکودک

عضو هیئت موسس و عضو هیئت مدیره ی اولین دوره انجمن کاردرمانی استان البرز سال ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۱
انتخاب به عنوان کاردرمانگر نمونه استان البرز از طرف انجمن کاردرمانی استان البرز سال ۱۴۰۱

انتخاب به عنوان پیشکسوت کاردرمانی استان البرز و اهدا لوح تقدیر از طرف رئیس انجمن کاردرمانی کشوری سال ۱۴۰۲

نماینده انجمن کاردرمانی استان البرز در سازمان پزشکی قانونی استان البرز ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۱

نماینده انجمن کاردرمانی استان البرز در دادستانی نظام پزشکی کرج از سال ۱۳۹۸

مدیر و مسئول فنی مرکز توانبخشی نیکان ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸
مدیر و مسئول فنی مرکز توانبخشی بامداد از سال ۱۳۹۸