مهرداد زارعی

همکار بخش کاردرمانی

فارغ التحصیل رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه ایران- تهران سال ۱۳۹۸
بیش از ۵ سال سابقه ی کاری در زمینه های حسی حرکتی درکی شناختی و جسمی کودک