مازیار نعمتی

همکار بخش گفتاردرمانی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان سال ۱۳۹۶
با بیش از ۷ سال سابقه کاری در اختلالات مختلف گفتار و زبان