زهرا غلامیاری

همکار بخش کاردرمانی

فارغ التحصیل رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سال ۱۳۹۰

بیش از ۱۳ سال سابقه کاری در حیطه ذهنی و درکی و شناختی کودک